wystawa MAGICAL DREAMS IV jest połączona z obchodami
10 rocznicy współpracy Szczyrku i Zetel i potrwa do 20 czerwca

    
kilka zdjęć z wytawy...

    

    

        

    

    

    

    
ostatnie przymiarki i ustalenia...


...wernisaż odbywał się na wolnym powietrzu, a pogoda, jak marzenie

    
publiczność też dopisała, w liczbie ok. 150 osób...

    
...wśród której nie zabrakło samorządowców ze Szczyrku i Zetel


artystów reprezentował Siegfried Zademack (z lewej) i Jacek Lipowczan


nie zabrakło akcentów muzycznych, w wykonaniu
znanych, niemieckich artystów muzyki klasycznej,
prof. Fabiana Menzel i jego córki, Eliane


w niebieskiej koszuli to Uwe Schmalstieg, właściciel Galerii Südliches Friesland
gdzie prezentuje się teraz MAGICAL DREAM IV


niemieckimi mediami opiekował się niezawodny pastor Jan Byrt,
a niektórzy przyjechali z Bremy i Hamburga


potem mieliśmy wieczór polski w Zetel...


...zwiedzanie wystawy rododendronów w Westerstede i nie tylko...


...kolejny wieczór przy ognisku

    
...i rejs po Morzu Północnym, przy akompaniamencie
niemieckich i polskich melodii biesiadnych


- PATRONAT HONOROWY -
Starosta Bielski - Andrzej Płonka
Burmistrz Miasta Szczyrk - Antoni Byrdy
Burmistrz Dz. Praga Południe - Tomasz Kucharski
Burmistrz Zetel (Niemcy) - Heiner Lauxtermann


współorganizacja i współfinansowanie:
Powiat Bielski    

partnerzy wystawy: