wystawa MAGICAL DREAMS IV jest połączona z obchodami
10 rocznicy współpracy Szczyrku i Zetel i potrwa do 20 czerwca

    
kilka zdjęć z wytawy...

    

    

        

    

    

    

    
ostatnie przymiarki i ustalenia...


...wernisaż odbywał się na wolnym powietrzu, a pogoda, jak marzenie

    
publiczność też dopisała, w liczbie ok. 150 osób...

    
...wśród której nie zabrakło samorządowców ze Szczyrku i Zetel


cześć oficjalną otowrzył Uwe Schmalstieg (z prawej),
przekazując szybko pałeczkę Mirosławowi Batorowi (ten z mikrofonem)


następnie głos zabrał burmistrz Szczyrku, Antoni Byrdy,
którego tłumaczył na j. niemiecki Andrzej Szpis (z lewej)...


...który potem na j. polski tłumaczył burmistrza Zetel, Heinera Lauxtermanna


artystów reprezentował Siegfried Zademack (z lewej) i Jacek Lipowczan


nie zabrakło akcentów muzycznych, w wykonaniu
znanych, niemieckich artystów muzyki klasycznej,
prof. Fabiana Menzel i jego córki, Eliane...


...oklaskiwani przez zgromadzoną publiczność


jeszcze były wspólne zdjęcia w galerii


oraz rozmowy przed galerią


niemieckimi mediami opiekował się niezawodny pastor Jan Byrt,
a niektórzy przyjechali aż Bremy i Hamburga


a potem mieliśmy wieczór polski w Zetel...


...zwiedzanie wystawy rododendronów w Westerstede i nie tylko...


...kolejny wieczór przy ognisku

    
...i rejs po Morzu Północnym, przy akompaniamencie
niemieckich i polskich melodii biesiadnych


- PATRONAT HONOROWY -
Starosta Bielski - Andrzej Płonka
Burmistrz Miasta Szczyrk - Antoni Byrdy
Burmistrz Dz. Praga Południe - Tomasz Kucharski
Burmistrz Zetel (Niemcy) - Heiner Lauxtermann


współorganizacja i współfinansowanie:
Powiat Bielski    

partnerzy wystawy: