Bruno Altmayer    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp
Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

KAROL BĄK jest malarzem i rysownikiem o wielkich możliwościach.
Zafascynowany tajemnicą koła i jego relacjami z prostokątem obrazu kreuje wyśnione światy o iluzyjnych przestrzeniach.
Admirator kobiet i piewca kobiecości w ostatnich latach maluje zniewalająco piękne, zjawiskowe postacie. Jego seraficzne bohaterki płyną we śnie, jawią się w niezmierzonych przestrzeniach; są aniołami, poławiaczkami pereł, personifikacją pór roku, żywiołów i wiatrów. Artysta obsadza kobietę w rozmaitych rolach: m.in. postaci biblijnych i mitologicznych, aby poprzez ciało i coraz bardziej ograniczane rekwizyty dotrzeć do wnętrza jej duszy. Podąża jak piękno, tajemnymi ścieżkami zachwytu.

Andrzej Haegenbarth
Rocznik 1961 – polski malarz, rysownik, grafik. W roku 1989 ukończył studia w ASP, w Poznaniu; otrzymał dwoma dyplomy z wyróżnieniem, w pracowni grafiki i w pracowni rysunku.
Malarstwem olejnym zawodowo zajmuje się od 2000 roku. Jego prace sytuują się w cyklach tematycznych. Ostatnio współpracuje głównie z galeriami w Polsce, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i USA. Uczestniczy w wielu wystawach prezentowanych w kraju na świecie.

KAROL BĄK is a highly skilled painter and graphic artist of great potential.
He’s fascinated with the mystery of the circle and its relations with the square of the image. He creates dreamy worlds filled with illusive spaces. The great women admirer and the femininity eulogist. In recent years he paints irresistibly beautiful, dreamlike characters. His seraphic heroines flow like in the dream, appearing in immense spaces. They are angels, they are pearl divers, and they are seasons, elements and winds.
The artist sets women in different roles: inter alia mythological and biblical characters. He’s the one who reaches the woman soul through the body denuded from props. He’s the follower of the Beauty which follows mysterious paths of ecstasy.

Andrzej Haegenbarth
Karol Bąk born 1961 – polish painter and graphic artist.
In 1989 he graduated from the Academy of Fine Arts in Poznan; received two diplomas with honors, in the graphic studio and in the illustration studio.
He’s the professional painter since 2000. His works are arranged in thematic cycles. His recent works are exhibited in galleries in Poland, Germany, the Netherlands, Great Britain and the United States.


Custos Luninis; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 90x90 cm


Poławiaczka planet; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 100x100 cm