Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco
Arkadiusz Dzielawski    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp
Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

GIANNI GIANASSO urodził się 24. Stycznia 1948 roku w Sciolze, miasteczku położonym na turyńskich wzgórzach.
Uczęszczał do liceum artystycznego a później do Instytutu Grafiki Reklamowej „Duchessa Jolanda”. Przez parę lat współpracował jako ilustrator z wieloma agencjami reklamowymi we Włoszech i Stanach Zjednoczonych, aby z czasem coraz częściej poświęcać się twórczości czysto artystycznej.
Od 1968 roku jego działalność wystawowa i artystyczna stały się jedynym jego zajęciem i od tamtej pory uczestniczył w wielu wydarzeniach artystycznych, wciąż coraz bardziej prestiżowych. Gianni Gianasso z sukcesem partycypował w wielu wystawach zbiorowych, organizował wystawy indywidualne, uczestniczył w targach sztuki i konkursach w Europie i Chinach. (Rzym, Florencja, Turyn, Mediolan, Bolonia, Genua, Perugia, Wenecja, Zurych, Bruksela, Gand, Amsterdam, Szczyrk, Szanghaj) Jego twórczość można określić kierunkami: neo-figuratywnym i magicznym realizmem. Jego obrazy pojawiają się w najważniejszych katalogach sztuki współczesnej. Pisało o nim wielu znanych krytyków sztuki i dziennikarzy kulturalnych. Jego dzieła można znaleźć w prywatnych kolekcjach (Rzym, Mediolan, Turyn, Bolonia, Florencja, Nowy Jork) jak również w muzeach (MAU i GAM – Turyn; FLM – Sassari).

GIANNI GIANASSO was born on 24 th january 1948 in Sciolze, in the Turin hills ( Italy ).
He attended the Artistics Lyceum and then the " Duchessa Jolanda " Institute of Graphic Art Publicity.
He has collaborated in the past as creator and illustrator with important advertising agencies, both Italian and American. His art works are mainly " Neo Figuration" and " Magical Realism ".
He subscribes his success fully to national and international artist activities and has organized personal exibitions, fairs and competitions at a high level in both Italy, Europe and China.
(Rome • Florence • Turin • Milan • Bologne • Genoa • Perugia • Venice • Zurich • Brussels • Geneva • Gand • Amsterdam • Szczyrk • Kolobrzeg • Shanghai).
He figures in major catalogues of Italian contemporary art. Important critics and specialized journalist have written about him. His works can be found in private collections (Rome • Milan • Turin • Bologne • Florence • New York ) and museums (MAU and GAM • Turin) FLM (Sassari).

GIANNI GIANASSO nasce nel gennaio del 1948 a Sciolze, paese della collina torinese, ricco di suggestioni naturali nel quale egli tutt’ ora vive e lavora.
La vicinanza con il capoluogo piemontese, dove ha frequentato il liceo artistico e la scuola di grafica pubblicitaria Duchessa Iolanda, gli ha consentito di spaziare tra differenti realtà intellettuali.
Per alcuni anni collabora come illustratore e creativo per numerose campagne promozionali in Italia ed all’estero, per poi dedicarsi sempre maggiormente alla produzione più strettamente artistica, una creatività scevra dalle logiche della comunicazione pubblicitaria e sempre più profondamente meditata.
Dal 1968 la sua attività espositiva ed artistica è stata incessante e lo ha visto partecipare a numerosi eventi espositivi, sempre crescenti.
In queste occasioni, oltre a riscontrare i favori del pubblico e a crearsi una selezionata rete di estimatori, Gianni Gianasso ha raccolto positivi commenti di critica e di illustri giornalisti specializzati.
Tutto ciò lo ha portato, unitamente a capacità tecniche e creative non comuni, ad una affermazione professionale di alto livello, riconosciuta tanto da galleristi privati che da enti pubblici.
Nel 2003 la sua opera “Abbracci” viene selezionata per comparire all’interno di “ManifesTO”.


Land of Dreams; acrylics oils and enamels on road sign; diameter 60 cm


Magical Moments; acrilics oils and enamels on road sign; diameter 60 cmSea Family; acrilics oils and enamels on road sign; diameter 60 cm