Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco
Arkadiusz Dzielawski    Gianni Gianasso   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra
Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi
Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz
Christophe Vacher    Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

PETER GRIC urodził się w Brnie, dawnej Czechosłowacji w 1968 roku jako jedyny syn małżeństwa artystów. Już w dzieciństwie rodzice rozpoznali i wspierali jego talent do rysowania i malowania.
W 1980 r. rodzina postanowiła wyemigrować, by przez Węgry i Jugosławię przybyć i osiedlić się w Austrii. Spędzili rok w Edlach, a później przenieśli się do Linzu, gdzie Peter Gric ukończył szkołę podstawową i liceum techniczne w zakresie projektowania graficznego.
W 1988 roku artysta przeprowadził się do Wiednia i rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w klasie prof. Arika Brauera. Już podczas studiów brał udział w licznych wystawach zbiorowych i zaczął sprzedawać swoje obrazy.
W 1993 roku zdobył tytuł magistra w dziedzinie sztuk pięknych. W 2009 roku Gric wybudował swoją pracownię i dom w Oberhöflein na płaskowyżu Hohe Wand w pobliżu Alp Wschodnich. W 2010 r. pracował przy projekcie filmowym Concept Design dla wytwórni Guillermo del Toro przy filmie "At the Mountains of Madness".
W latach 2011-2015 wykładał na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Ma dwie córki: Emilię (2002) i Natalię (2005).
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Peter Gric zaczął odkrywać możliwości wykorzystania technik komputerowych w swoim malarstwie. Odtąd jego organiczne, surrealistyczne widzenie świata w obrazach wzbogaciły złożone struktury architektoniczne i artefakty. Zamiast używać ołówka i szkicownika zaczął projektować swoje kompozycje za pomocą oprogramowania do wizualizacji 3D, przenosić wirtualną rzeczywistość do swojej twórczości i dzięki temu odnalazł swój nad wyraz wyjątkowy i wyróżniający go styl.
Bierze udział w MAGICAL DREAMS od pierwszej edycji.

PETER GRIC wurde 1968 in Brno in der ehemaligen Tschechoslowakei in eine Künstlerfamilie geboren. Sein Talent wurde früh von den Eltern erkannt und gefördert.
1980 entschlossen sich die Eltern für die Emigration und die Familie kam über Ungarn und Ex-Jugoslawien nach Österreich. Sie verbrachten das erste Jahr in Niederösterreich in Edlach/Reichenau an der Rax, zogen dann aber nach Linz, wo dann Peter die Grundschule und eine HTL für Grafik-Design besuchte.
1988 wurde Peter Gric auf der Wiener Kunstakademie in der Meisterklasse von Prof. Arik Brauer aufgenommen. Bereits während des Studiums nahm er an zahlreichen Ausstellungen Teil und begann seine Bilder erfolgreich zu verkaufen.
Das Studium schloss er 1993 ab. 2009 hat er sein Atelier in Höflein an der Hohen Wand in Niederösterreich eingerichtet wo er seither lebt und arbeitet. 2010 arbeitete er an Entwürfen für Guillermo del Toro's Filmprojekt "At the Mountains of Madness".
Von 2011 bis 2015 hatte er einen Lehrauftrag an der Wiener Kunstakademie am Schillerplatz. Peter Gric hat zwei Töchter, Emilia (2002) und Natalia (2005).
Peter Gric hat bereits in den früher 90er Jahren die Möglichkeiten der Computergrafik für seine Malerei entdeckt. Von da an wurde seine eher organisch-surreale Bildwelt um komplexe geometrische und architektonische Elemente erweitert. Anstatt mit Bleistift und Skizzenblock begann er nun seine Bilder in 3D-Visualisierungssoftware zu entwerfen. Diese Symbiose zwischen klassischer Acryl/Öl Malerei und virtueller Realität prägt seit dem seinen unverwechselbaren Stil.

PETER GRIC was born in Brno, former Czechoslovakia in 1968 as the only child of an artist married couple. Already in his early childhood his parents recognized and supported his talent for drawing and painting.
In 1980 his parents decided to emigrate and via Hungary and Yugoslavia they arrived in Austria. They spent a year in Edlach/Reichenau an der Rax, afterwards they moved to Linz where Peter Gric finished the primary school and a technical college for graphic-design.
In 1988 he came to Vienna and started to study at the Academy of Fine Arts in the master class of Prof. Arik Brauer. Already during the study he participated in numerous group exhibitions and started to successfully sell his paintings. He finished the study in 1993 and earned a Masters degree in Fine Arts.
In 2009 Gric installed his new studio and home in Oberhöflein at the Hohe Wand plateau nearby the Eastern Alps.
In 2010 he has been working on Concept Design for Guillermo del Toro's film project At the Mountains of Madness.
From 2011 to 2015 he had a teaching assignment at the Academiy of Fine Arts in Vienna. He has two daughters, Emilia (2002) and Natalia (2005).
In the early nineties Peter Gric started to discover the possibilities of computer graphics for his paintings. From then on his organic-surreal visual imagery was enriched by complex architectural structures and artifacts. In place of using pencil and sketchbook he began to design his compositions with a 3D visualization software, he started to transfer the virtual reality into painting and consequently found within this fusion to his very unique and distinctive stile.


Android Pieta II; akryl na płótnie, acrylic on canvas, Acryl auf Leinwand; 120x200 cm


The High Priestess
akryl na płycie, acrylic on fiberboard, Acryl auf Holzfaserplatte; 32x40 cm


Modified Skull II
akryl&24-karatowe złoto
acrylic24&carat gold leaf
Acryl&24 Karat Blattgold; 20x25 cm