Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner
Karol Bąk    Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco
Arkadiusz Dzielawski    Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski
Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

MATEUSZ GROBELNY
Magister Sztuki
Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Ceramiki i Szkła kierunek: wzornictwo ceramiki Promotorzy: prof. Przemysław Lasak i prof. Jan Drzewiecki

Technik Odzieżowy o specjalności projektant – stylista

Technik Budownictwa

Otrzymane stypendia:
2007/2008 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2006/2007 Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
2005/2006 stypendium naukowe ASP Wrocławiu
2004/2005 stypendium naukowe ASP Wrocławiu

Przebieg kariery artystycznej:
2012.10-11 Opiekun praktyk/pleneru studentów ASP we Wrocławiu podczas wypału w piecu Tongkama w Luboradowie.
2012.09 Pokaz autorskiego pieca-rzeźby „Wrak Wygasłego Słońca” na Festiwalu Argilla w Faenzie (Włochy).
2012.08 Pokaz autorskiego piec-rzeźby „Bazylika Ognia” na Bolesławieckim Święcie Ceramiki.
2012.07 Wypał pieca MPC dla Projekcie Marka Cecuły dla Wojciecha Amaro.
2012.07 Pokaz pieca typu „Rzymskiego” na sympozjum Polsko-Meksykańskim w Paczkowie.
2012.06 Pokaz autorskiego pieca „Rydwan Ognia” w Chorzowie na Indrustrada 2012
2012.06 Pokaz tradycyjnych technik garncarskich w Pirne (Niemcy) na Festiwalu Kultur
2012.05 Wystawa wielkich Ceramików Bolesławca w BOK-MCC w Bolesławcu
2012.05-04 Uczestnik Festiwalu czarek do herbaty w MunGyeong 2012 w Korei Południowej.
2012.03 Pokaz tradycyjnych technik garncarskich w Berlinie na Targach ITF
2012.02 Laureat nagrody Prezydenta Miasta Bolesławca w dziedzinie kultury za szczególne zasługi w promocji Bolesławca w 2011 r.
2012.01 Organizator i kurator "Aktywnego wernisażu" w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.
2011.11 Opiekun praktyk/pleneru studentów ASP we Wrocławiu podczas wypału w piecu tongkama w Luboradowie.
2011.08 Autor projektu „Rydwan Ognia” (budowa i wypał unikatowego pieca ceramicznego) na 17. Bolesławieckim Święcie Ceramiki.
2011.07 Komisarz międzynarodowego pleneru ogólno-plastycznego „Bezgraniczna Fascynacja Sztuką Bolesławiec - Kamenz 2011”, realizowanego w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.
2011.07 Autor projektu „Wrak wygasłego słońca II” (budowa i wypał unikatowego pieca ceramicznego) na III Pszczyńkim Festiwalu Ceramiki.
2011.07 Uczestnik Międzynarodowego Festiwalu Ceramiki (ICF 2011) w Aberystwyth Arts Centre, będącego częścią Aberystwyth University (Wielka Brytania), gdzie odbyła się prezentacja pieca MPC.
2011.05-03 Asystent prof. Przemysława Lasaka na ASP we Wrocławiu.
2011.02.14-2011.03.03 Uczestnik wystawy „Dwa Żywioły” razem z norweską artystką Inger Brandstorp w Galerii BOK-MCC.
Od 2010.10 Kierownik pracowni ceramiczno - rzeźbiarskiej w Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.
2010.09 Autor wystawy indywidualnej "Struktury ciała" w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie.
2010.09 Autor projektu "Akwarium Ognia" (budowa i wypał unikatowego pieca ceramicznego), realizowanego na Festynie Pogranicza Polsko-Czeskiego w Paczkowie.
2010.09 Uczestnik europejskiej konferencji ceramiki utrwalanej w piecach opalanych drewnem w Bröllin (Niemcy) - prezentacja Mobilnego Pieca Ceramicznego.
2010.08 Autor projektów "Arkady Ognia" i "Wrak wygasłego słońca" (budowa i wypał unikatowych pieców ceramicznych) na 16. Bolesławieckim Święcie Ceramiki.
2010.05 Autor projektu "Element V" (budowa i wypał unikatowego pieca ceramicznego) podczas "Nocy Muzeów" w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze.
2010.01.23 Autor indywidualnej wystawy ceramicznej rzeźby "Struktury zależności ciała" w galerii "Długiej" w BOK-Międzynarodowym Centrum Ceramiki w Bolesławcu.
2010.01.05-01.18 Uczestnik sympozjum Nordic Network Keramik Studio Exchange 2010 w Danii.
2009.08 Autor projektu "Forma III" (budowa i wypał unikatowego pieca ceramicznego) na 15. Bolesławieckim Święcie Ceramiki.

MATEUSZ GROBELNY
Date of birth: 28.09.1980
Nationality: Polish

Obtained degrees:
Building technician
Clothing technician – specialty: stylist
Master's degree in ceramics' pattern designing Academy of Art in Wrocław

Obtained scholarships:
2004/2005 Scholarship of the Academy of Art in Wroclaw
2005/2006 Scholarship of the Academy of Art in Wroclaw
2006/2007 Scholarship of the Minister of Culture of Poland
2007/2008 Scholarship of the Minister of Culture of Poland

Career:
Festival MunGyeong Chasabal 2012
2010.04 Soda firing in contemporary Ceramics taught by Pietro Maddalena
2010.01.23 Individual exhibition of ceramic sculpture "The structures according to the flesh" in the gallery "Long" BOK-International Center for Ceramics in Bolesławiec
2010.01.05-01.18 Participation in the Symposium Nordic Network Keramik Studio Exchange 2010 in Denmark.
2009.10.02 International sculpture triennial “crisis of the genre” Poznań - “Castle” Culture Centre
2009.08 Exhibition entitled “Aquarium of fire” - wood-fired open air ceramics kiln during the Ceramics Days in Bolesławiec, organized by Cultural Centre in Bolesławiec
2009.06 GAR opening your own business with the support of the European Fund for "Human Capital"
2008.10.10-10.20Ceramic Symposium at the Center for Korean Polish outdoor Wrocław Academy of Fine Arts in Luboradowie.
2008.08.30 Exhibition of the experimental, open air gas-fired ceramics kiln with the reversed current, organized by Touristic, Sport and Educational Centre in Krosnice.
2008.08.21-08.24 Exhibition entitled “Aquarium of fire” - wood-fired open air ceramics kiln during the Ceramics Days in Boleslawiec, organized by Cultural Centre in Boleslawiec
2008.05.19-05.22 Construction of the open air coal-fired kiln during the “Aquarium of fire” event in the Academy of Art in Wroclaw Lubardow department...
...and more and more.

inne prace artysty
other artist's works
andere Werke des Künstlers