LUKÁŠ KÁNDL urodzony w Pradze, w 1944 r. Tam ukończył AkademięSztuk Pięknych i obecnie żyje we Francji.
Od 2002 r. jest liderem grupy Visionirique-étrange w Salon Comparaisons w Paryżu. W 2006 r. stworzył międzynarodowy ruch "Libellule. Współczesny Renesans". Odtąd, co roku otwierana jest kolejna wystawa grupy "Libellule" i wszystkie zaczynają się w Grand Palais w Paryżu, jako “Art Capital fair – salon Comparaisons”.
Artysta wyjaśnie, iż jego obrazy są niejako balladą, która skłania do refleksji, prowokuje, trochę otumania i zawsze budzi wiele pytań.

LUKÁŠ KÁNDL
Born in Prague, Czech Republic, in 1944, he graduated from the Prague academy of Fine Arts and now lives in France.
Since 2002, he leads the “Visionirique-étrange” group in Salon Comparaisons in Paris. In 2006, he created the international movement “Libellule, Contemporary Renaissance”. Since, each year he launches a new collection, starting in the Grand Palais in Paris at the “Art Capital fair – salon Comparaisons”.
Artist explains himself that he composes his paintings somewhat as a ballad which prompts reflexion, provokes, bemuses and always arouses a multitude of questions.

inne prace artysty
other artist's works
andere Werke des Künstlers