Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz
Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher
Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

TOMASZ ALEN KOPERA studiował na Politechnice Wrocławskiej. Z wykształcenia jest inżynierem budownictwa. Jego talent ujawnił się już we wczesnych latach dzieciństwa. Tomasz przeważnie maluje farbami olejnymi na płótnie. Inspiruje go człowiek, przyroda oraz tajemnice wszechświata. Jego obrazy zawierają dużo symboliki. Często dotyczą ludzkiej psychiki oraz relacji człowieka z otaczającym go wszechświatem. Wiele prac artysty utrzymanych jest w klimacie mroku i tajemnicy. Wypracowany latami warsztat świadczy o dużej wrażliwości i talencie malarza, gdzie precyzja rysunku i wyczucie koloru są na najwyższym poziomie artystycznym. Poprzez swoje prace staram się oddziaływać na podświadomość. Pragnę zatrzymać widza na dłuższą chwilę. Wzbudzić w nim potrzebę zastanowienia, kontemplacji. Od 2010 roku należy do grupy „Libellule” założonej przez Lukáša Kándla.

TOMASZ ALEN KOPERA was born in 1976 in Kożuchów, Poland. He attended the University of Technology in Wrocław, where he gained a degree in construction engineering. His artistic talent came to light already in early childhood. Tomasz paints in oil on canvas. Human nature and the mysteries of the Universe are his inspiration. His paintings permeate with symbols that often relate to human psyche and man’s relation with the surrounding world. His paintings are dark and mysterious. The technique, developed over many years, testifies to the artist’s great sensitivity and talent. Tomasz is celebrated for his acute attention to detail and mastery of colour. “In my work I try to reach to the subconscious. I want to keep the viewer’s attention for a longer moment. Make him want to reflect, contemplate.” In 2005, the artist moved to Northern Ireland where he lives now. From 2010 he has been a member of Libellule Group formed by Lukáš Kándl.


MG01; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 110x90 cm


MG02; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 110x90 cm