magical dreams III

Johann Meier

JOHANN MEIER urodził się w 1944 roku w Salzweg. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Monachium.
Obecnie jest właścicielem firmy, mieszka i pracuje w Deggendorf (Niemcy). Johann Meier jest członkiem wielu znanych grup i stowarzyszeń artystycznych:
- Isargilde Landau - Müncher Künstlergenossenschaft e.V.
- BBK Niederbayern e.V.
- Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing
- Kunstverein Deggendorf
- IMAGO Surrealistengruppe
Uczestniczył w wielu wystawach w kraju i za granicą, m.in. w : Monachium, Florencji, Rzymie, Paryżu, Wiedniu.

Moje obrazy rodzą się ze spontanicznych wizji. Moja podświadomość przynosi te obrazy na powierzchnię. Kiedy tak się dzieje, szkicuję je tak szybko jak to możliwe, zanim wizja zniknie. Potem próbuję je przenieść na płótno w sposób obiektywny i doskonały, używając ołówka, farb olejnych i akwareli.
Te fantastyczne obrazy mogą być niezrozumiałe przy pierwszym zetknięciu, lecz zaczynają nabierać kształtu i sensu po dłuższym okresie obserwacji. Moim zdaniem artysta jest ambasadorem, medium w świecie, który jest o wiele bardziej magiczny, niż większość ludzi może doświadczyć i zobaczyć. Artysta przekształca ukryte w widoczne
.JOHANN MEIER was born in 1944 in Salzweg. He studied at the Academy of Fine Arts in Münich. Right now he is the company owner, living and working in Deggendorf (Germany).
Johann Meier is the member of many wellknown artgroups as:
- Isargilde Landau
- Müncher Künstlergenossenschaft e.V.
- BBK Niederbayern e.V.
- Gemeinschaft Bildender Künstler Straubing
- Kunstverein Deggendorf
- IMAGO Surrealistengruppe
He participated in many artshows and exhibitions, in and outside his homecountry: Münich, Florence, Roma, Paris, Wien and many more.

My paintings come from a spontaneous visions. My subconscious brings those images to the surface. When it happens, I sketch them immediately before the vision disappears. Then I try to execute them in pictorial, objective and perfect way using pencil, oil or watercolor.
These phantastic paintings, which are perhaps incomprehensible for the first sight, start to take shape and sense after longer period of observation.
In my opinion, the artist is an ambassador, a medium. The world is much more magical then most people can experience and see. The artist transforms something hidden into visible.JOHANN MEIER:
Mitgliedschaften:
- Isargilde Landau
- Münchner Künstlergenossenschat e. V.
- BBK Niederbayern e. V.
- GemeinschaftBildener Künstler Straubing
- Kunstverein Deggendorf
- IMAGO Surrealistengruppe

Meine Bilder entstehen in einer spontanen Bildvision. Das Unterbewusstsein bringt diese Bilder an die Oberfläche. Diese Ehrscheinungen werden sofort anhand einer Skizze festgehalten bevor die Vision wieder verschwindet. In malerischer, gegenständlicher Präzision und Perfektheit versuche in diese Visionen dann als Bleistiftzeichnung. Ölbild oder als Acryl-Aquarellbild auszuführen.
Diese phantastischen, momentan vielleicht unverständlichen Werke haben nach längerem Betrachten plötzlich doch eine reale Wirklichkeit und Aussage.
Der Künstler ist meiner Meinung ein Botschafter, ein Medium, denn die Welt ist viel phantastischer ale die meisten Menschen sie erleben und sehen können, der Künstler macht das Verbogene etwas sichtbarer.

Sześć zmysłów; olej na drewnie; 99x87 cm
The six sense; oil on wood; 99x87 cm
Sechs Sinne; Öl auf Holz; 99x87 cm


Ślad życia; olej na desce; 99x87 cm
Trace of life; oil on wood; 99x87 cm
Die Spur des Lebens; Öl auf Holz; 99x87 cm