magical dreams III

Borys Michalik

BORYS MICHALIK urodzony w 1969 roku w Częstochowie, absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie z 1989 roku. Związany z Grupą "PŁAWNA 9".
Codzienne obcowanie małego chłopca wśród wybitnych polskich malarzy takich jak Marian Michalik, Duda Gracz czy Sabina Lonty wywarło tak olbrzymi wpływ na Borysie że nie wyobrażał sobie innego zajęcia niż poddanie się pasji tworzenia. Po okresie nieobecności znów mieszka i tworzy w Częstochowie. Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.
Stale obecny jest w Częstochowskiej Desie, a ostatnio uświetnił swoimi pracami indywidualną wystawę w galerii Off Art., Hotelu Marriott w Warszawie czy Galerii SK, prezentował swoje prace na prestiżowej wystawie Magical Dreams II i wielu innych. W 2013 roku doceniony został przez Europejski Festiwal Pasteli- Małopolska VI Międzynarodowe Biennale Pasteli- Nowy Sącz 2013, w tym samym roku prace Artysty zostały zakupione do zbiorów muzealnych.
Artysta prezentuje prace olejne jak również pastele. Niebo które na płótnach dosłownie tworzy swoją wyobraźnią jest częścią najbardziej charakterystyczną i spójną dla twórczości Michalika.
Bardzo doceniony w technice pasteli które z ogromną dumą ma możliwość prezentacji na kolejnych swych wystawach. Dzięki determinacji artysty możemy dziś podziwiać nie tylko martwe natury czy też refleksyjne krajobrazy ale również magiczne światy a wszystko to podane na pograniczu surrealizmu.BORYS MICHALIK was born 1969 in Czestochowa, graduate of the National School of Fine Arts in Czestochowa in 1989. Related with "PŁAWNA 9" Group.
Daily intercourse of a little boy with outstanding Polish artists such as Marian Michalik, Duda Gracz or Sabina Lonty had such a huge impact on Boris that he could not imagine another job than surrender to his passion to create . After a period of absence he lives again and works in Czestochowa. His works are in private collections in Poland and abroad. Constantly present in Czestochowa Desa and recently honored its work solo exhibition at the gallery Off Art, Warsaw Marriott Hotel and Gallery, SK, presented his work at the prestigious exhibition Magical Dreams II and many others. In 2013, was recognized by the European Festival of Pastel-Malopolska VI International Biennial of Pastel-Nowy Sacz in 2013, the same year the Artist works have been purchased for the museum collections.
His work is largely intertwined with the work of Thomas Sętowski, which for the overall artistic greatly appreciates and from which Michalik received tremendous support.
The artist presents oil paintings and pastels. Sky on canvases that literally creates his imagination is a part of the most characteristic and consistent for Michalik creativity.

Władca ciszy; olej na płótnie; 80x70 cm
The ruler of silence; oil on canvas; 80x70 cm
Der Herrscher der Stille; Öl auf Leinwand; 80x70 cm