Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou
Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz
Christophe Vacher    Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

JACEK OPAŁA ur. 1970r. w Bolesławcu na Dolnym Śląsku.
W rzeźbie cieszy go łączenie dwóch i więcej światów w jednej figuratywnej formie. W swych dziełach ewidentnie nawiązuje do klasyki rzeźby. W każdej pracy zamyka swoją opowieść, którą widz może indywidualnie zinterpretować. Jak mówi, chciałby aby jego sztuka miała treść, tajemnicę i skryte emocje. Postaci Igora Mitoraja czy Michała Anioła towarzyszą mu nieustannie. W pracach pojawiają się elementy anatomii, architektury, erotyki, fantazy. Rzeźbi w glinie szamotowej. Na bazie samodzielnie wykonanych form buduje serie indywidualnych prac. Nigdy nie wykonuje dwóch identycznych. Prace szkliwi i wypala w piecu elektrycznym do 1400 st.
Pokazywał swoje prace w Polskim Instytucie w Pradze, póżniej był Kraków, Zakopane, Drezno, Wrocław, Warszawa. Prace wystawia w wielu liczących się galeriach. Muzeum w Będzinie zakupiło do swoich zbiorów rzeźbę , którą wygrał Grand Prix w międzynarodowym konkursie „Art Passion”. Wygrane w konkursach m.in. „Art. Palm Lipsk” czy „International Art Competition/Cultural_Diversity” w USA.
Jest członkiem Związku Ceramików Polskich. Żonaty, dwójka fajnych dzieci"

JACEK OPAŁA was born in 1970 in Boleslawiec, a town with a long, rich history of producing ceramics, in Western Poland.
His early aspirations came from such artists as Igor Mitoraj and Leonardo. Opala's sculptures are often a combination of classical form and fantasy and he strives to capture both emotion and atmosphere in his clay pieces. He leaves it up to the audience to draw their own interpretation of what emotion comes through in his work. The pieces are made from chamotte, a glazed clay, and then are fired at a.1400C.
His work is displayed in several art galleries. He has won several international competitions such as Palm Art, Art Passion Festival (Grand Prix), and the ArtiavitaContecst Competition in 2016. Further, Opala's work is being exhibited in the Museum of Art in Bedzin and in other private collections. Past exhibitions include the Polish Institut in Prague and the Szalom Gallery in Krakow in 2013, Main City Gallery in Zakopane ,Center for culture promotion in Warszawa in 2014, Sociatety for Art Chicago, Festival dell Arte 2016 and 2017 in the Valley of Palaces. Opala is a member of the Polish Ceramic Association.
He is married to Aneta and has two children.


bez tytułu
ceramika szkło, ceramics glass, Keramik und Glas; wys. h. 70 cm


Krystaliczne myśli
ceramika, ceramics, Keramik; wys. h. 50 cm