Bruno Altmayer    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Mateusz Grobelny   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou
Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz
Christophe Vacher    Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

SNEŽANA PETROVIĆ, jest serbską artystką, zajmującą się malarstwem i grafiką, w zakresie surrealizmu figuratywnego i sztuki fantastycznej.
Urodzona w 1977 r. w Nowym Sadzie. W 2004 r. rozpoczęła studia na Akademii Sztuk Pięknych, na wydziale grafiki, którą ukończyła w 2008 r., z tytułem magistra. W 2015 r. została doktorem sztuk pięknych Akademii Sztuk Pięknych w Belgradzie. Pracuje i uczy na ASP w Nowym Sadzie.
Uczestniczyła w ponad 150 wystawach zbiorowych i miała 19 wystaw indywidualnych w Serbi i na świecie, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia, w tym na szóstym Tokyo International Mini Print Triennial w 2018 r.
Jej dzieła są reprezentowane w wielu kolekcjach prywatnych, a także w wielu krajowych galeriach i muzeach na całym świecie.
Jest członkiem wiodących serbskich i międzynarodowych stowarzyszeń artystycznych (ULUS, ULUPUDS, SULUV, International Mezzotint Society).

SNEŽANA PETROVIĆ is a Serbian female painter and printmaker whose artworks belong to the genre of figurative surrealism and fantastic art.
She was born in 1977 in Novi Sad, Serbia. She graduated from the Academy of Arts of the University of Novi Sad at the Department of Printmaking in 2004 where she also obtained a Magister of Fine Arts degree in Printmaking in 2008. In 2015 she obtained a Doctor of Fine Arts degree in Printmaking from the Faculty of Fine Arts of the University of Arts in Belgrade, Serbia. She works at the Academy of Arts of the University of Novi Sad as a university teaching associate at the Department of Printmaking.
She has participated in over 150 group exhibitions and realized 19 solo shows, both in Serbia and worldwide and has won a dozen awards and worldwide recognition for her artworks, among them a Jury Award [third in rank] at the 6th Tokyo International Mini Print Triennial 2018 in Japan and Special Jury and Purchase Prize [second in rank] at the 10th International Biennial of Engraving Premio Acqui 2011” in Acqui Terme, Italy.
Her works of art are represented in many private collections as well as in numerous national galleries and museums worldwide.
She is a member of the leading Serbian and significant international art associations (ULUS, ULUPUDS, SULUV, International Mezzotint Society).

inne prace artystki
other artist's works
andere Werke des Künstlers