Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher
Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

KAZIMIERZ PILARZ urodzony w 1956 r. w Szczyrku. Artysta o rzadko spotykanej dziś osobowości tak prywatnej, jak i społecznej. W 1976 r. ukończył Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej i od tej pory sam zajął się swoim rozwojem artystycznym. Mówi, że maluje od zawsze, a twórczość jest dla niego sposobem poznawania. Twórca niezależny, nie oczekujący aplauzu. Wręcz przeciwnie. Nie wystawia swoich prac ani w galeriach, ani gdziekolwiek indziej. Nie mniej jest wytrawnym koneserem muzyki poważnej, ale jakże enigmatyczny i milczący. Jest zaprzeczeniem współczesnej celebry awangardy twórczej. Zdawałoby się, że mówi: .......... No właśnie! Po co gadać? Róbmy swoje!
Kazmierz Pilarz ma tylko jedną stałą wystawę swoich prac: to jest kościół św. św. Piotra i Pawła w Szczyrku i jego czternaście pięknych obrazów Drogi Krzyżowej. To trzeba zobaczyć!
Następnie jest Magical Dreams V.

KAZIMIERZ PILARZ was born in 1956 in Szczyrk (Poland). He is the artist with a rare private and social personality. In 1976 graduated from the School of Fine Arts in Bielsko-Biała, he decided that he can take care of his artistic development by himself. Pilarz says he's a painter from always and his artworkn is the way to explore the world. He remained independent artist, who is not expecting applause. On the contrary. Pilarz don’t exhibit his paintings in art galleries or museums. He is great connoisseur of classical music, with enigmatic and silent personality. He is a nagation of the celebration of the artistic avant-garde. Seems that Pilarz says: There is no need to talk? Just do your thing!
Kazimierz Pilarz has only one constant exposition: in the church of Saints Peter and Paul in Szczyrk where you can find his beautiful Way of the Cross. Must see it! The next exhibition will be Magical Dreams V.


Oko opatrzności; fotografia; 61x45,7 cm
Eye of providence; photography; 61x45,7 cm


Góry, których już nie ma i zabłąkana planeta; olej na płótnie; 121,5x158 cm
Mountains that are not there and a stray planet; oil on canvas; 121,5x158 cm
Berge, die nicht mehr sind und ein streunender Planet; 121,5x158 cm