Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Mateusz Grobelny   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl
Marcin Kołpanowicz   Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała
José Parra   Graszka Paulska   Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi
Jean-Noel Riou     Tim Roosen   Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz
Christophe Vacher    Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

ŁUKASZ PRZĄDKA urodzony w 1979 roku. Pochodzi z Wielenia.
Z wykształcenia jest logistykiem, jednak na co dzień realizuje i rozwija swoją największą pasję, czyli malarstwo olejne. Stosuje czasochłonna technikę laserunkową, dzięki której stara się uzyskać efekt głębi i tajemniczości.
Najlepiej czuje się w tematyce surrealistyczno-fantazyjnej. Prace jego to wyciągnięte niczym z książek fantasy obrazy z odległych światów, które mają na celu pobudzić w odbiorcy emocje. Artystą, którego postępy w rozwoju są w dużym stopniu zauważalne.
Jego prace są pełne inspiracji, są pomysłowe, nowatorskie, a także dostarczają wiele wrażeń oglądającym. Na pewno nie można przejść obok nich obojętnie i zatrzymują uwagę widza skłaniając go do wniknięcia w świat własnych schematów myślowych za pomocą obrazu.
Dzięki swojej surrealistycznej formie nie odrzucają one odbiorców tak jak ma to miejsce w pracach typowo abstrakcyjnych. Obrazy artysty posiadają element realizmu, który w połączeniu z pięknymi wizjami pobudzają wyobraźnię i zachęcają do wychodzenia poza swoje ograniczenia i indywidualne wyobrażenia na temat rzeczywistości i świata. Zapraszają one do odkrywania świata w nowej postaci, pobudzają wyobraźnię, odrywają od codzienności. Sprawiają wrażenie bycia na pograniczu jawy i snów. Łączą w sobie elementy krajobrazu, postaci, symboliki. Są nieprzewidywalne, odkrywcze, posiadają głębię i realizm co sprawia że można się zastanawiać na ile są wytworem wyobraźni a na ile rzeczywistym obrazem.
Obrazy tego artysty znajdują się między innymi w USA, Australii, Niemczech, Norwegii, Republice Czeskiej oraz w wielu miastach Polski.

ŁUKASZ PRZĄDKA was born in 1979. He comes from Wielen.
He studied logistics but he devotes himself to his biggest passion which is oil painting. By using a time consuming laser technique he tries to achieve the effect of depth and mysteriousness in his works. His paintings can be compared to fantasy books about the furthest places which touch readers’ deepest emotions. He concentrates mostly on surrealistic and fantasy topics. He is an artist who makes a noticeable progress in his way of working. Thus his works are considered to be full of inspiration, innovative and provide viewers with lots of impressions.
It’s very difficult to stay indifferent to his art. His works draw viewers’ attention and make them enter the world of their thoughts. Thanks to the surrealistic form a viewer is not rejected which often occurs in abstract art. His paintings are realistic and contain the vision of beauty which broadens people’s mind and encourage to leave their own way of thinking about the world and reality. They invite viewers to discover the new way of seeing the world, evoke the imagination and break away from reality. Thanks to the paintings viewers can experience being on the verge of waking and dreaming. The works contain elements of landscapes, characters and symbols. The paintings are not only unpredictable, revealing and deep but also contain realism which makes one wonder if they are real or a vision of the artist’s imagination.
His paintings can be found in the USA, Germany, Norway, Czech Republic and many cities in Poland.

inne prace artysty
other artist's works
andere Werke des Künstlers