Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp   Fabrizio Riccardi    Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher
Adam Widełka   Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

JEAN-NOEL RIOU, urodzony w maju 1958 r. w Breście.
Pierwsza jego wystawa odbyła się w 1988 r. Swoje prace wystawiał we francji, Niemczech, Belgii oraz na Florydzie.
Jest członkiem presitżowego Salonu Francuskich Artystów. W 2014 r. otrzymał brązowy medal Grand Palais w Paryżu. Od 2015 r. prezentuje swoje obrazy na Salonie Artystycznym w Grand Palais. Posiada także wiele nagród i wyróżnień od regionalnych władz prowincji francuskich, gdzie pokazywał wystawy swojej twórczości.

JEAN-NOEL RIOU
Quote from a friend: "A flight of reality by the power of detail and the dream magic of the atmosphere. "P. GUYOMARCH
The First exhibitions in the 1980s, then many others in France, Germany; Belgium and Florida; Prestigious salons including the Salon des Artistes Français at the Grand Palais in Paris gratified with Bronze Medal reward in 2014. Since 2015 he is present at the Salon Comparison at the Grand Palais in Paris. Many other awards have been awarded at regional shows.
Born May 24, 1958 in Brest.


Tajemnice Merlina; olej na drewnie; 60x50 cm
Merlin's secrets; oil on wood; 60x50 cm
Merlins Geheimnisse; Öl auf Holz; 60x50 cm
Les Secrets de Merlin; huile sur bois; 60x50 cm


Skamieniałość; olej na drewnie; 60x40 cm
The Fossil; oil on wood; 60x40 cm
Die Versteinerung; Öl auf Holz; 60x40 cm
Fossilisation; huile sur bois; 60x40 cm


Na granicy realu; olej na drewnie; 40x40 cm
On the border of the real world; oil on wood; 40x40 cm
An der Grenze der realen Welt; Öl auf Holz; 40x40 cm
Aux frontières du réel; huile sur bois; 40x40 cm