magical dreams III

Reinhard Schmid

REINHARD SCHMID urodził się w 1960 roku w Weiden w Niemczech i zawsze był zafascynowany artystami tworzącymi w stylu fantastycznym. Schmid interesuje się także maszynami i inżynierią, a przez kilka lat, zanim zaczął malować na szkle, pracował nawet jako nawigator w łodzi podwodnej. Jego ojciec Rudolf Schmid, także artysta, nauczył go zarówno klasycznej jak i innowacyjnej techniki malarstwa na szkle.
W ciągu ostatnich dwudziestu lat Reinhard Schmid opanował do perfekcji użycie ołówka i akwareli na odwrotnej stronie szkła, a łącząc je ze sztuką starych mistrzów, rozwinął swój własny, odrębny styl. Nadaje starej, fascynującej technice "sous verre" nowy wymiar, będąc jedynym współczesnym artystą używającym jej w ten sposób.
We wczesnych latach dziewięćdziesiątych Schmid współpracował z Jaro Art Galleries na Madison Avenue w Nowym Jorku, która również wystawiła jego prace na New York Art Expo. W latach 1991-2001 mieszkał w Chicago. Od 1993 do 2013 był kuratorem tzw. "Gewölbe der Geheimnisse" („Sklepienie tajemnic”) w swoim rodzinnym mieście Viechtach w Niemczech, gdzie pracował nad olbrzymią wersją kart tarota na szkle (rozmiar: 5x14m!)
Praca Reinharda Schmida to zmysłowa kombinacja fantastycznych i surrealistycznych wizji oraz unikalna technika. Jego obrazy są kapryśne, a często mają dowcipne lub erotyczne akcenty. Absurdalne pozycje, mechanizmy i kompozycje tworzą dziwne poczucie humoru, często przyprawione nutą subtelnej nieprzyzwoitości, aby skłonić widza do pozostania i odnalezienia zaszyfrowanego w obrazie przekazu.
Prace Reinharda Schmida można znaleźć zarówno w prywatnych kolekcjach, jak również w galeriach sztuki w Europie, Stanach Zjednoczonych i Japonii. Od 1990 roku prowadzi własną galerię. W ostatnich latach został przyjęty przez kilka grup pierwszorzędnych malarzy i brał udział w licznych projektach w całej Europie. W 2007 roku rozpoczął tak zwany projekt "Venusmaschine", w którym przekształca ponad 300-letni dom w wielkie, trójwymiarowe dzieło sztuki.



REINHARD SCHMID was born in Weiden, Germany, in 1960, and has always been fascinated by artists working in the phantasic field. Schmid also has an interest in machines and engineering, and for several years he even worked as a navigator on a submarine before he started painting on glass. His father Rudolf Schmid, also an artist, taught him the classical glass painting techniques as well as the new ones he had invented himself. Over the last 20 years Reinhard Schmid refined the use of pencil and watercolor on the reverse side of glass, and by combining it with the techniques of the old masters he developed his very own distinct style. He takes the fascinating old „sous verre“ technique to the next level and is the only known painter today to master it to this degree.
In the early 1990s Schmid worked with Jaro Art Galleries on Madison Avenue, New York, which also exhibited his work at the New York Art Expo. From 1991 to 2001 he maintained a residence in Chicago, IL. From 1993 to 2013 he was the curator of the so-called “Gewölbe der Geheimnisse” (“Vaults of Secrets”) in his home town Viechtach, Germany, where he worked for more than 10 years on a large scale version of tarot cards on glass (size: 5 x 14 m!)
Reinhard Schmid’s works can be found in both private collections and galleries in Europe, the United States and Japan, and since 1990 he also operates his own gallery. In recent years he was accepted by several groups of first-rate painters, and he participated in numerous projects throughout Europe. In 2007 he started the so-called ”Venusmaschine” project, in which he transforms his more than 300year old house into a large, three-dimensional piece of art.

Venusmaschinen II; szkło, das Glass; 30x18 cm (z ramą, mit Rahmen: 50x32 cm)
Little Venusmachine II; glass; 30x18 cm (framed: 50x32 cm)


Jesienny krokus; szkło; 29,5x18 (z ramą: 38x26 cm)
Herbstzeilose; das Glas; 29,5x18 cm (mit Rahmen: 38x26 cm)
Autumn Crocus; glass; 29,5x18 cm (framed: 38x26 cm)