Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Christophe Vacher    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

JÓZEF STOLORZ urodził się w 1950 r., w Katowicach. Ta data, jak i fakt, że jego dziadek był górnikiem oraz, że wzrastał w tradycji kulturowej Górnego Śląska, mają wyjątkowe i pełne symboliki znaczenie dla całokształtu jego twórczości.
W 1969 r. ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Katowicach. W latach licealnych związany ze śląskim bluesem (m.in. krótki epizod współpracy z Ireneuszem Dudkiem – jako gitarzysta basowy) oraz Julianem Gembalskim współtworząc oprawę muzyczną tzw. „mszy beatowych” w krypcie katowickiej katedry (w Kościele Akademickim). Te kontakty mają wkrótce zaowocować koncepcją tworzenia przy muzyce i do muzyki oraz prezentacją własnego malarstwa w galeriach wypełnionych inspirującą go muzyką.
Po maturze studiuje Konserwatorstwo i Zabytkoznawstwo na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a następnie Historię Sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia podjął lecz nie ukończył. W latach 80-tych podejmuje indywidualne studia w zakresie technik malarskich dawnych mistrzów, prowadząc Pracownię Kopiowania Malarstwa Dawnego. Jednocześnie doskonali własny warsztat malarski. W tym czasie bierze udział i jest wyróżniany na prestiżowych wystawach ogólnopolskich, jak Bielska Jesień w BWA – Bielsko Biała oraz Konkursie im. J. Spychalskiego w BWA – Poznań.
Na podstawie dorobku twórczego, w roku 1991 zostaje przyjęty do Związku Polskich Artystów Plastyków.
W 2013 roku, Otto Rapp zaprasza artystę do ekskluzywnego grona, najwybitniejszych na świecie reprezentantów sztuki wizjonerskiej w Visionary Art Galery w Wiedniu.
Na swoim koncie ma blisko 80 wystaw indywidualnych (w tym prezentację na Art. Expo w Nowym Jorku w 2009 r. oraz wystawę w Ambasadzie RP w Waszyngtonie). Brał udział w ponad 160 wystawach zbiorowych, zarówno w Polsce jak i za granicą.
Jego twórczość określana jest, jako wizjonerska i niekiedy ezoteryczna z pierwiastkami romantyzmu i symbolizmu. Nazywany jest mistrzem światła, co podkreśla wielu odbiorców jego sztuki.
W 2018 r. artysta otrzymał odznaczenie za zasługi dla kultury polskiej, Gloria Artist.

JOSEF STOLORZ was born on October 31, 1950 in Katowice. His date of birth, the fact that his grandfather was a miner, and he was growing up in the cultural tradition of upper Silesia had a symbolic meaning and influenced his art work.
In 1969 he graduated from Panstwowe Liceum Sztuk Plastycznych in Katowice. In his high school years he become a part of Silesian Blues Band (he worked with Irek Dudek - polish Bluesman and Blues promoter, bass guitar player at that time) and Julian Gembalski with whom he created church music know as "The Big Beat Masses" in the Katowice Cathedral Church. These friendships influenced him to create his paintings while listening to the music that inspired him and to be accompanies by that music when presented at art exhibitions.
After graduation he studied Art Conservation at the University of Nicolaus Copernicus in Torun and the History of Art at the Catholic University of Lublin. In the 1980's he started individual studies on paint techniques of the past great painters and established the "Copy of Old Painting" Atelier, working at the same time on mastering his own painting techniques. He presented his art work on prestigious national exhibitions, awarded at Bielska Jesień in BWA – Bielsko Biała and Spychalski Contest in BWA – Poznań.
In 1991, for the achievements, he became a member of ZPAP, the association of professional Polish artists. In 2013 he was invited by Otto Rapp to join an exclusive group of world visionary art painters at Visionary Art Gallery in Vienna. He has near 80 individual exhibitions (including at Art Expo in New York in 2009 r. and in Embassy of Republic of Poland in Washington D.C.) and participated in 160 group exhibitions.
His art work is described as "visionary and esoteric" with elements of romanticism and symbolism. He is often called as a "Master of Light".


Całuny; olej alkaid płótno; 76x86 cm
Shrouds; oil alkaid canvas; 76x86 cm
Die Wanten; Öl Alkaid Leinwand; 76x86 cm


Ponad; olej alkaid płótno; 102x127 cm
More than; oil alkaid canvas; 102x127 cm
Über; Öl Alkaid Leinwand; 102 x 127 cm