Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz    Adam Widełka
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

CHRISTOPHE VACHER jest dwukrotnym zwycięzcą nagrody Emmy, ponadto był dwukrotnie nominowany do nagrody Annie, dzięki czemu jego prace znalazły uznanie w branży animacji i filmów fabularnych Hollywood Studios. Od 1989 roku jako malarz, projektant, dyrektor artystyczny, rozwija swoje kontakty w galeriach sztuki i w świecie sztuk plastycznych.
Pracował nad takimi animacjami jak : „ Dzwonnik z Notre-Dame”, „Tarzan”, „Fantazja 2000”, „Dinozaur’, „Planeta skarbów”, „Rybki z ferajny”, „Zaczarowana”, „9”, „Jak ukraść księżyc” oraz serialu telewizyjnego „ Transformers”.
Z pochodzenia jest Francuzem, zamieszkałym w Kalifornii. Jego dzieła można podziwiać w wielu galeriach Europy i USA. Jest kalifornijskim ambasadorem znanej na całym świecie organizacji „ Mondial Art Academia”, a jego obraz pod tytułem „ Północne brzegi” został sprzedany w 2015 roku na aukcji w Paryżu.
Prowadzi wykłady z zakresu sztuki na licznych uniwersytetach w USA i Francji, w tym w San Francisco Academy of Arts, University of California w Berkeley i California State University of Northridge.
Styl osobistych wizerunków Christophe'a kształtowany jest głównie przez to, co nazywa się dziś współczesnym obdarzonym wyobraźnią  realizmem, stylem, który dziedziczy z szerokiej gamy klasycznych szkół malarskich, w tym europejskich symbolistów, secesji i art deco. Inspiruje się także klasycznymi szkołami, takimi jak Hudson River School, The American Realists, The Great American Illustrators, The Romantics i bardziej współczesnymi artystami, jak Sandorfi, Beksiński, Ugarte i The Visionaries (Les Visionnaires) we Francji.

CHRISTOPHE VACHER is a two-time Emmy Award Winner and two-time Annie Award Nom-inee who has provided artwork for the Animation industry and most major Hollywood Studios since 1989 as a painter, designer and Art Director, while developing his personal work for Art galleries. He worked on movies such as The Hunchback of Notre-Dame, Tarzan, Fantasia 2000, Dinosaur, Treasure Planet, Shark Tale, Enchanted, “9”, Despicable Me and Hasbro’s Transformers TV series.
Originally French, he currently lives in California. His personal paintings can be seen permanently in several galleries and collections in Europe and the United States. He is California’s Ambassador for the worldwide organization “Mondial Art Academia,” and his painting “Northern Shores” was auctioned at Christie’s Paris in 2015.
He has given Art lectures at numerous events and universities across the US and France, including the San Francisco Academy of Arts, the University of California in Berkeley and the California State University of Northridge.
The style of Christophe’s personal imagery is shaped mainly by what is called today Con-temporary Imaginative Realism, a style which inherits from a wide variety of classical painting schools, including the European Symbolists, Art Nouveau and Art Deco. He is also inspired by classical schools like the Hudson River School, The American Realists, The great American Illustrators, The Romantics and more contemporary artists like San-dorfi, Beksinski, Ugarte and The Visionaries (Les Visionnaires) in France.


The Reader of Souls
akryl na płycie, acrylic on board, Acryl auf Tafelbild; 19x13,9 cm


Moonlight Ghost
olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwald; 60,9x91,4 cm


Sentinels
akryl na płycie, acrylic on board, Acryl auf Tafelbild; 19,6x29,2 cm