Bruno Altmayer   Angerer der Ältere    Carrie A. Baade    Kathrina S. Baumgartner   Karol Bąk
Katarzyna Bułka-Matłacz   Patrizia Comand   Victoria Francisco   Arkadiusz Dzielawski
Gianni Gianasso    Peter Gric   Jarosław Jaśnikowski   Lukáš Kándl   Marcin Kołpanowicz
Tomasz Kopera   Jacek Lipowczan   Micha Lobi   Jacek Opała   José Parra   Graszka Paulska
Kazimierz Pilarz   Leo Plaw   Łukasz Prządka   Otto Rapp    Jean-Noel Riou     Tim Roosen
Marek Rużyk   Tomasz Sętowski   Grzegorz Stec   Józef Stolorz   Christophe Vacher
Krzysztof Wiśniewski   Siegfried Zademack

ADAM WIDEŁKA Urodził się w 1961 roku. Jest zdobywcą Grand Prix III - go Ogólnopolskiego Biennale Pasteli w Nowym Sączu.
Artysta zajmuje się malarstwem pastelowym i rysunkiem oraz malowaniem pastelami na tynkach wewnętrznych i zewnętrznych. Obrazy zewnętrzne tworzone są na płytach cementowo-włóknistych unikalną techniką własną, odporną na warunki atmosferyczne.
Artysta stosuje także, oryginalną technikę kolorystyczną, która zaciera właściwe sobie „fotograficzne” linie, na rzecz przenikających plamę miękkich świateł. W Jego obrazach mamy do czynienia z takim trudem malarskim, który wydawał się zanikać w XX wieku. Tymczasem to, czego brak od dawna, jest tym, czego najbardziej trzeba... potrzeba renesansu Piękna.

ADAM WIDEŁKA was born in 1961. He is the Grand Prix winner of the III National Biennale of Pastel in Nowy Sącz. The artist works with pastels and drawing , he also paints on internal and external plasters. External paintings are created on cement-fiber boards with a unique, weather-resistant technique. The artist uses original color technique that blurs the proper photographic lines, in favor of penetrating stains of soft lights. In his paintings we are dealing with such a pain of creation that seems to fade in the twentieth century. In the meantime, what is missing for a long time is the renaissance of Beauty.


Delikatność...czasem malowana; płyta wiórowa pastel sucha; 80x100 cm
element ozdobny (klips) -Dorota Mielcarek-Widełka
Delicacy ... sometimes painted; chipboard dry pastel; 80x100 cm
decorative element (clip) -Dorota Mielcarek-Widełka
Delikatesse ... manchmal bemalt; Spanholz Pastelle; 80x100 cm
dekoratives Element (Clip) - Dorota Mielcarek-Widełka


Zazdrość
płyta wiórowa pastel sucha, chipboard pastel dry, Spanholz Pastelle; 60x96 cm
element ozdobny (klips) - Dorota Mielcarek-Widełka