magical dreams III

Mariusz Zdybał

MARIUSZ ZDYBAŁ urodził się w Warszawie. Wykształcenie osiągnął w całkowicie odmiennej dziedzinie i niespodziewanie odkrył swoją własną drogę artystyczną. Po latach samokształcenia osiągnął sukces tworząc własny styl. Jego prace mogą być kojarzone z symbolizmem, nie jest to jednak bliski związek. Jego głęboki respekt dla artystycznego procesu twórczego wynika z potrzeby pokonywania przeszkód natury materialnej i cierpliwości, potrzebnych do osiągnięcia upragnionych efektów technicznych i estetycznych.
Niekonwencjonalny warsztat połączył wyobraźnię i naturalny talent. W jego twórczości dominują kobiety – wszystkie typy – zarówno perwersyjne, wyidealizowane, jak i femme fatale, kobiety tajemnicze i niespokojne. Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się ilustracją książkową, plakatem, malarstwem ściennym, projektowaniem wnętrz i mebli.MARISZ ZDYBAŁ was born in Warsaw. He reached the education in a completely different field and unexpectedly discovered his own artistic path. After years of self-education, he succeeded in creation of his own style. His works may be associated with symbolism, but it is not a close relationship. His profound respect for the artistic creative process arises from the need to overcome material obstacles and the patience needed to achieve the desired technical and aesthetic effects.
Mariusz Zdybał's unconventional technique combined imagination and natural talent. His artworks are dominated by all types of women - perverse, idealized, femme fatale, mysterious and restless. In addition to oil painting, he also project the book illustrations, posters, wall paintings and furniture.

Kołysanka, olej na płótnie, 80x100 cm
Lullaby, oil on canvas, 80x100 cm
Das Wiegenlied, Öl auf Leinwand, 80x100 cm


Róg obfitości, olej na płótnie, 100x80 cm
Horn of plenty, oil on canvas, 100x80 cm
Füllhorn, Öl auf Leinwand, 100x80 cm


Silent Tales; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 90x120 cm


Skydance; olej na płótnie, oil on canvas, Öl auf Leinwand; 100x80 cm